Tallers Educació Secundària

A) Tallers amb animal vius:

Volem fomentar els respecte pels animals i donar a conèixer el món animal, així com aprendre com aconseguir la conservació d’aquestes espècies.

Cada taller és conduït per un/a educador/a especialitzat/a i la durada es d’una hora. Prèviament a l’activitat enviem un complert dossier digital del professor amb propostes per treballar a l’escola, abans i després de l’activitat.

 • Taller Animals de sang freda: Amfibis i rèptils
 • Taller Regne animal: Invertebrats; aranyes i escorpins
 • Taller Regne animal: Invertebrats marins
 • Taller Diversitat d’animals
 1. Taller Animals de sang freda: Amfibis i rèptils

Veurem què mengen, on viuen, les seves característiques i necessitats. Els/les alumnes que ho desitgin podran tocar els animals i agafar-los. Podran observar amfibis i rèptils com gripaus, granotes, serps pitons, iguanes, llangardaixos, gecs, etc.

secundaria

 1. Taller Regne animal: Invertebrats; aranyes i escorpins

Veurem i tocarem animals, descobrint noves sensacions inesperades. Podrem experimentar possibilitats amb insectes pal, paneroles, milpeus gegants, cargols gegants, aranyes (taràntules), escorpins, crancs de riu, crancs de mar, etc. Els/les alumnes descobreixen els invertebrats, les seves característiques, tipus de vida, alimentació, etc.

invertebrats

 1. Taller Regne animal: Invertebrats marins

En aquest taller es mostraran diferents invertebrats marins vius i algunes restes explicant les característiques principals. Els alumnes podran agafar i tocar aquests animals per tal de motivar-ne l’observació i l’ interès així com el respecte envers els éssers vius que habiten als mars i oceans del planeta.

 1. Taller Diversitat d’animals

En aquest taller es pot realitzar una petita tria dels animals que disposem. Els/les nostres pedagogs/es us poden orientar en la tria, depenent de l’edat dels alumnes i les seves necessitats.

B) Tallers mediambientals i de ciències:

Tots aquests tallers es realitzen a l’aula de l’escola i la durada és d’entre una i dues hores, depenent del tipus de taller. Abans de realitzar les activitats rebreu al centre un dossier digital amb informació de l’activitat, propostes per poder preparar el taller i idees per treballar posteriorment. Tots els tallers contenen material per realitzar-los i en els mateixos interactuem amb l’alumne de forma continua. Cada taller tindrà una part explicativa, normalment amb un powerpoint, i una part pràctica. Els tallers els realitzaran monitors/es especialitzats/ades amb uns 20/25 alumnes. 

 1. Taller El Planeta canvia, arriba el canvi climàtic
 2. Taller L’aigua dels nostres continents.
 3. Taller Pensem en el medi ambient; estalviem energia
 4. Taller L’alternativa energètica, forn solar.
 5. Taller Els contaminants a la mar, accident petroler
 6. Taller El consum descontrolat
 7. Taller Quin dia farà demà?
 8. Taller Reciclatge de paper
 9. Taller El soroll ens afecta la salut
 10. Taller Cuidem el planeta, fem-l´ho sostenible
 11. Taller L’aigua de la nostra ciutat
 12. Taller Aprendre a Menjar
 13.  Taller El joc del civisme
 14. Taller C.S.I. Natura 
 15. Taller Impactes de la pesca al Mediterrani (NOU)
 16. Taller ZUM ZUM Vespes! (NOU)
 17. S.O.S. Balena! Rescat a la platja (Taller-Sortida NOU)
 1. Taller El planeta canvia, arriba el canvi climàtic

Ens introduïm en els canvis que està sofrint el planeta a causa del canvi climàtic. Mitjançant un powerpoint parlem de les causes d’aquest canvi, de les conseqüències que produeix i quines actuacions podem realitzar per ajudar a reduir aquest impacte. Es fomenta la adopció de nous hàbits per tal d’estalviar energia. Després amb els alumnes busquen solucions i treballen altres conceptes de manera pràctica, construint tres hivernacles per entendre les variacions de temperatura que produeix l’efecte hivernacle.

canvi

 1. Taller L’aigua dels nostres continents 

Ens introduïm en el cicle de l’aigua i veiem com utilitzem i malbaratem l’aigua del nostre planeta, un bé escàs i imprescindible per a la vida. Parlem dels problemes de la sequera actual i diferents actuacions que podem fer per estalviar aigua. Els alumnes aprendran la importància de l’aigua i com fer-ne un bon ús i estalviar. A continuació, mitjançant unes fotografies, els nens hauran d’escollir les accions que són correctes i incorrectes.

A la part pràctica es farà un joc de depuració d’aigua. La classe és dividirà en cinc grups (cada grup representarà un continent) i construiran una  depuradora. Cada grup disposarà d’unes condicions d’ús i d’unes condicions pròpies per depurar i se n’adonaran de les diferencies existents en la utilització de l’aigua per part de cada continent. Finalment posarem en comú els resultats i reflexionarem al respecte.

 1. Taller Pensem en el medi ambient; estalviem energia

Parlem de les fonts d’energies alternatives, explicant les energies renovables i les no renovables. Veiem les avantatges de les energies renovables en la societat actual. Estudiem actuacions per estalviar energia i incidim en els impactes negatius dels hàbits de consum d’energia actuals. Els alumnes aprenen la despesa energètica d’una llar i com reduir-ho, experimentant amb tots els aparells elèctrics que trobem a les llars actualment. En la part pràctica treballarem amb les actuacions per estalviar energia i veurem les utilitats d’aparells que funcionen amb energies renovables (energia solar, energia vegetal, etc.).

energia

 1. Taller L’alternativa energètica, forn solar

           Estudiem les fonts d’energies alternatives, explicant les energies renovables i les no renovables. Veiem els avantatges de les energies renovables en la societat actual i també els problemes que tenim per utilitzar-les. Veiem els problemes ambientals de les energies no renovables i com ho podem evitar. Busquem alternatives a l’utilització energètica de la societat actual. Finalment construirem un forn solar.

forn

 1. Taller Els contaminants al mar, accident petroler           

Estudiem les conseqüències de la contaminació marina. Veiem els contaminants majoritaris al mar, on apareixen i les conseqüències que produeixen. Treballem que passa quan hi ha un accident petrolífer i com podem reduir el seu impacte ambiental. Finalment simulem un accident d’un petroler amb l’ajuda d’un aquari. 

 1. Taller El consum descontrolat

Fem gran énfasi en aprendre hàbits responsables i sostenibles en el consumisme actual. Expliquem les característiques dels productes, com diferenciar entre els que són ecològics, reciclats, de granja, intensius, sintètics, naturals i tota una sèrie de característiques més. Els alumnes tindran que escollir entre els productes sostenibles i els que no ho son. Finalment estudien diferents productes que porta el monitor.

 1. Taller Quin dia farà demà? 

Expliquem conceptes bàsics de meteorologia per aconseguir fer una predicció del temps. Ens introduïm en el món dels instruments meteorològics i veiem per a que serveixen. També aprenem tècniques de previsió sense aquests instruments, mitjançant mètodes d’observació directa. A través de mapes del temps descobrim com llegir-los i interpretar-los. Finalment cada alumne construeix el seu propi higròmetre casolà i per grups fem una previsió amb dades que recollim, tant directament com amb l’ajuda de bases de dades d’Internet, com si fóssim homes i dones del temps.

imatge0055

 1. Taller Reciclatge de paper

Comprovem com és de fàcil la fabricació de paper reciclat. Transformem un diari en paper reciclat, per utilitzar-lo posteriorment. Parlem dels diferents tipus de paper que existeixen en el mercat i les seves característiques.

 1. Taller El soroll ens afecta la salut

Estudiem la desconeguda contaminació acústica. Veiem on es produeix i els efectes nocius per la salut de les persones. Aprenem a evitar aquests sorolls i a respectar els altres, així com les conseqüències que ens pot causar a nosaltres mateixos. Mesurem la contaminació acústica que tenim a les aules, al pati i a continuació es prendran mesures dels sorolls que ens envolten amb l’ajuda d’un sonòmetre per tal d’introduir els efectes que tenen a la nostra salut.

 1. Taller Cuidem el Planeta, fem-l´ho sostenible

Expliquem els conceptes de sostenibilitat, creixement urbà, ciutats sostenibles, etc. Estudiem la importància del respecte pel medi ambient, fent énfasi en la relació directa entre la qualitat de vida i la natura. Per finalitzar els/les alumnes, per grups, dissenyen un producte que sigui el més sostenible possible. Ho fan en un mural i després ho expliquen a la resta de la classe. 

 1. Taller L’aigua de la nostra ciutat

Estudiem les conseqüències de les diferents causes de contaminació de l’aigua de boca. Veiem els contaminants majoritaris que produïm des de les nostres llars, d’on apareixen i les conseqüències que produeixen. Ens introduïm en el cicle de l’aigua i veiem com utilitzem i malbaratem l’aigua del nostre planeta, un bé escàs i imprescindible per a la vida. Els alumnes aprendran la importància de l’aigua i com fer-ne un bon ús i estalviar-la.

A continuació, mitjançant unes fotografies, els nens hauran d’escollir les accions que són correctes i incorrectes. A la part pràctica es farà cada grup representarà un tipus de contaminació domèstica diferent; els olis, la tinta, els sòlids com paper de wàter, mocadors de paper, cabells, cotó, etc.  Per veure els efectes de cada tipus de deixalla, cada grup construirà una depuradora per observar la dificultat de depurar la contaminació domèstica que originem a casa i compararem el temps que triga en depurar-se cada tipus de contaminació.  La segona part es tracta de veure l’efecte de l’eutrofització de l’aigua en els ecosistemes aquàtics. Ens centrarem en la contaminació d’origen humà degut a detergents, brutícia orgànica, etc. Per tal d’aconseguir-ho es construirà un sistema aquàtic, com pot ser un llac, mitjançant un aquari amb aigua.

 1. Taller Aprendre a menjar

Promovem hàbits alimentaris correctes, coneixent les propietats dels aliments. Veiem la piràmide de l’alimentació per a realitzar una dieta equilibrada. Expliquem, què és alimentar-se bé, les funcions dels aliments, les característiques bàsiques d’aquests, la distribució del menjar… A la part pràctica veiem què és el que mengem dia a dia i què és el que hauríem de menjar per tenir una dieta sana. És fa una tria d’aliments per a fer un dinar el més bo i sa possibles. Els/les alumnes dissenyen la dieta que hauríem de  menjar en un dia. Per últim fem una breu xerrada de la influència dels medis de comunicació  i de la societat en general en determinats problemes alimentaris (anorèxia i bulimia).

 1. Taller El joc del civisme

Mitjançant un PowerPoint els alumnes descobriran conceptes com civisme, comunitat i convivència, tot aprenent una sèrie de normes i actituds que fomentin una millor relació entre les persones així com el respecte envers els altres i el lloc on vivim i compartim entre tots. A la segona part del taller, els alumnes hauran de realitzar diversos jocs de rols per equips tot simulant diferents situacions quotidianes i posant en pràctica els conceptes explicats prèviament. Al finalitzar els alumnes hauran de fer un anàlisi de les situacions i actituds observades. Aquest es un taller pensat per a que, a través del joc, els alumnes aprenguin que tots compartim un mateix espai on viure, que cal que el respectem, per poder gaudir-ne, tant nosaltres com els altres, i que seguir una sèrie d’actituds facilita una millor convivència entre les persones que compartim un mateix territori.

 1. Taller C.S.I. Natura

En aquest taller els alumnes descobriran i aprendran a utilitzar la metodologia científica tot convertint-se en investigadors. Apropem els alumnes al món de la ciència i la natura d’una manera molt pràctica, fent-los partícips de l’acció, plantejant-los un cas a investigar, el qual, amb l’ajut d’una sèrie de pistes i  juntament amb el coneixement del funcionament de l’ecosistema on es desenvolupa l’acció, hauran de  resoldre amb èxit.

csi

     15. Taller Impactes de la pesca al Mediterrani (NOU):

Taller a l’aula en el qual els/les alumnes coneixeran les arts de pesca més representatives de Catalunya i les principals espècies que es pesquen amb objectius comercials, a l’hora que veuran com cada una d’aquestes tècniques de pesca afecten l’entorn i descobriran altres problemes que afecten al mar Mediterrani com son la contaminació i la sobrepesca i les seves conseqüències. Seguidament realitzaran un joc de simulació de pesca en el que, amb diferents elements, hauran d’utilitzar diferents arts de pesca i veuran les dificultats i problemes que es troben en l’actualitat.

Aquest és un taller molt pràctic per apropar els/les alumnes al món de la pesca i als seus impactes a través del joc.

 

    16. Taller ZUM ZUM Vespes! (NOU)

 

Taller pràctic en el que els/les alumnes coneixeran la famosa vespa asiàtica (Vespa velutina) i descobriran la problemàtica de les espècies exòtiques invasores i els problemes que originen a casa nostre. Aprendran a distingir les diferents parts del cos d’aquesta vespa i a diferenciar-les de les espècies autòctones, descobriran com viuen, com amenacen a les espècies d’abelles i quins problemes podria generar la desaparició d’aquestes, així com aprendran a valorar la implicació de l’ésser humà en aquesta problemàtica.

Finalment es realitzarà un taller pràctic de trampes en el qual els/les alumnes construiran diferents trampes per a vespes per col•locar a l’escola.

   17. S.O.S. Balena! Rescat a la platja (Taller – sortida, NOU)

 

Atenció! Hi ha una balena varada a la platja i necessita ajuda per tornar al mar i poder sobreviure, sabries com actuar en un cas així? I si fos un dofí? Actualment es donen cada vegada més casos de cetacis marins que queden varats a les platges i no poden tornar al mar sense ajuda, en aquest taller-sortida que es realitza a la platja els/les alumnes descobriran d’una manera divertida i pràctica el món dels mamífers marins i les seves peculiaritats, així com aprendran el que son els protocols científics i de salvament i com seguir-los tot escenificant un cas pràctic.