Informació i vigilància ambiental

Moltes vegades la fragilitat dels espais naturals requereixen una a especial vigilància. Els nostres vigilants/informadors, a part de tenir cura de les zones naturals on treballem i que es respectin les normes vigents particulars de cada zona, també informen als usuaris dels valors naturals, ecològics i paisagistics de cada espai natural.

    • Espai Natural Els Colls i Miralpeix – Costa del Garraf

    • Espai Natural de la desembocadura el riu Foix

 

    • Zones d’especial protecció per a les aus a les platges del municipi de Vilanova i la Geltrú (Platja Llarga, Platja del Far, Platja de Ribes Roges)

    • Camí del Riu – Fonts Les Deus al municipi de Sant Quintí de Mediona