INVAQUA2

La proliferació de les espècies exòtiques invasores (EEI) en els ecosistemes aquàtics continentals, litorals i marins d’arreu de Catalunya està minvant el seu estat de conservació i causant efectes rellevants sobre l’economia i la salut humanes. Les EEI són propagades principalment per l’home i la sensibilització ambiental és la mesura més eficaç i amb menys cost en la lluita contra les EEI. L’objectiu principal del present projecte és difondre la problemàtica de les EEI aquàtiques, mitjançant tallers i itineraris de natura dirigits a sectors diversos de la societat, i a través de campanyes de divulgació en medis de comunicació i a la xarxa, que promouran un canvi social d’actituds i de valors envers la conservació del patrimoni natural, alhora que mitigarà la proliferació d’EEI. Justificació de l’interès socioambiental del projecte en l’àmbit.

Durant les darreres dècades, diverses EEI han envaït els ecosistemes aquàtics d’arreu de Catalunya, causant una degradació dels ecosistemes nadius envaïts (ex: el lluç de riu i l’extinció dels peixos autòctons), així com efectes directes sobre l’home, tant a nivell econòmic (ex: el cargol poma i els cultius d’arròs del Delta de l’Ebre) com sanitari (ex: el mosquit tigre i la transmissió de malalties tropicals).

L’eradicació de les EEI dels ecosistemes aquàtics envaïts és molt dificultosa, en alguns casos impossible, i la seva gestió i control suposa una despesa econòmica considerable per les arques públiques dels països desenvolupats d’arreu del món. Les EEI són propagades principalment per l’home i, per tant, les activitats d’educació i sensibilització ambiental que proposa el present projecte (tallers i itineraris de natura amb 4600-5800 persones assistents) i les accions de difusió a Catalunya, contribuiran a disminuir la introducció i proliferació d’EEI a Catalunya.

Actuació 1. Tallers: «Les Espècies exòtiques invasores en els ecosistemes: aquàtics». 200 Tallers EEI: municipis de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona.

Actuació 2. Itineraris de natura exòtica. 40 itineraris: Muncipis i espais naturals de les províncies de Barcelona, Girona, i Tarragona.

Accions de difusió. Medis de comunicació d’àmbit local, comarcal i autonòmic.

S’estima una assistència mitjana de 20-25 persones a cadascun dels 200 Tallers EEI (Actuació 1), amb una assistència total de 4000-5000 persones. S’estima una assistència mitjana de 15-20 persones a cadascun dels 40 Itineraris de natura exòtica (Actuació 2), amb una assistència total de 600-800 persones.

Per tant, s’estima que el nombre de destinataris/àries total de les activitats del present projecte serà d’entre 4600 i 5800 persones (Actuacions 1 + 2). La tipología dels destinataris/àries del present projecte inclou col·lectius socials molt diversos, tals com alumnes de centres escolar, AMiPAs, Casals d’estiu, esplais i associacions de gent gran (llars d’avis), d’immigrants, de barris/veïns, naturalistes-ecologistes, excursions, etc.; i families i públic en general (nens i adults).