Tallers

SERVEIS EDUCATIUS: EDUCACIÓ INFANTIL

Tallers escolars

 Aquests tallers es realitzen a l’aula de l’escola i la durada és d’una hora. Abans de realitzar les activitats rebreu al centre un dossier digital amb tota la informació de l’activitat, propostes per poder preparar el taller i idees i materials per reforçar els aprenentatges posteriorment. Tots els tallers són interactius i contenen una part molt important de pràctica vivencial, per aquest motiu el/la monitor/a portarà el material necessari per a realitzar-los. Els tallers els realitzaran un monitor/a especialitzat/da per a cada 20/25 alumnes.