EDULIS és una associació sense afany de lucre inscrita amb el núm. 36.228 del Registre de Barcelona de la direcció General de Dret i Entitats jurídiques, dedicada a l’educació ambiental, que neix amb l’objectiu de fomentar el coneixement del medi ambient i la natura, fent especial énfasis en promoure valors actitudinals de respecte envers el món que ens rodeja.

WEBAZUL3

Formada per un èquip multidisciplinar que inclou biòlegs, biòlegs marins, ambientòlegs, pedagogs i fins i tot historiadors, el nostre objectiu principal és fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una educació integral i participativa on els alumnes assoleixin uns coneixements teòrics, a l’hora que desenvolupen uns hàbits de respecte i sostenibilitat amb el medi natural que els envolta.

Des de l’Associació Edulis creiem en l’educació com a eina imprescindible per fer front a la problemàtica de la progressiva desaparició dels ecosistemes així com dels essers vius que n’habiten, volent fer partíceps els alumnes d’aquesta problemàtica i de les possibles sol·lucions existents.

Les nostres inquietuds ens porten a plantejar una educació ambiental molt pràctica on l’alumne adquireix uns coneiments teòrics a l’hora que interacciona amb el seu entorn, desenvolupant uns hàbits de respecte envers aquest i prenent consciència del paper que pot jugar en la seva conservació, essent els nostres principals objectius dins d’aquest marc el següents:

1- Fomentar el coneixement del medi ambient i dels diferents ecosistemes existents, tan terresstres com marins, principalment dins del marc de Catalunya.

2- Sensibilitzar l’alumnat en el respecte pel medi ambient i l’adopció d’hàbits saludables i sostenibles respecte la natura.

3- Involucrar els alumnes en la problemàtica actual del medi natural, fent que prenguin consciència de quines son les causes i instant-los a formar part de les sol·lucions.

4- Fomentar la conservació dels nostres espais naturals, tan marins com terrestres.

5- Conscienciar sobre la importància del medi natural com a font de riquesa cultural.

Per portar a terme aquests objectius plantegem un ampli ventall d’activitats de temàtica mediambiental, estructurades en tallers a l’aula i itineraris de natura, entre els quals els centres docents, associacions, altres entitats i públic en general poden escollir segons els seus interessos. Les nostres activitats estan dividides en diferents temàtiques, des del coneixement del medí marí fins a l’estudi dels diferents ecosistemes terrestres, sense deixar de banda altres temes com la sostenibilitat,  l’alimentació, el civisme o les alternatives energètiques.

Les activitats que la nostre associació realitza són les següents:

 • Activitats al Centre d’Estudis del Mar de Sitges
 • Gestió del Centre d’Informació del Parc del Garraf Petit Casal de Begues
 • Tallers a l’aula de l’escola amb animals vius
 • Tallers a l’aula amb temàtiques mediambientals
 • Excursions d’un dia als Parcs Naturals de Catalunya
 • Colònies i crèdits de síntesi
 • Suport a la gestió d’usos del Parc de Garraf
 • Castanyades i itineraris de Tardor
 • Itineraris d’història
 • Fires de temàtica mediambiental (Fira Ecoviure de Manresa, BlauVerd de Vilanova i la Geltrú, Fira de la Terra de Barcelona, EcoFira de Sant Cugat Sesgarrigues, Fira de l’Aigua de Barcelona, Fira del Arbre de Mataró, Fira de l’Espàrrec de Gavà, Fira de la Candelera de Molins de Rei, Fira de Mediambient de Santa Coloma de Gramanet, Fira de Mediambient de L’Hospitalet de Llobregat…)
 • Estudis biològics i mediambientals
 • Informació i vigilància ambiental de zones forestals i marines
 • Tallers al Museu del Mar de Vilanova i la Geltrú
 • Projecte INVAQUA
 • Col·laboracions a través de Centre d’Estudis del Mar de Sitges al Clean Up Day, al Posidonia Festival, al Coastwacht i a la Fira BlauVerd

Col·labora:

dipu3parc garrafAvatarOlerdolaparc foixserralada marinaaj Vilanovaaj barnaaj Ripolletaj. Puig-reigaj Cornellàaj Beguesaj Santa colomaaj Castelldefelsaj l'Hospicollsdelta llobregat