Centre d’Estudis del Mar de Sitges

Centre d´Estudis del Mar de Sitges

(Totes les activitats al CEM són gratuïtes, les realitza la Diputació de Barcelona)

El Centre d’Estudis del Mar de Sitges ofereix programes de descoberta i coneixement del medi litoral adreçats a estudiants de cicle superior de primària. El treball que es desenvolupa al CEM (Centre d’Estudis del Mar) al passeig marítim de Sitges, es basa en l’observació directa i en la participació activa tant, dels educadors com dels alumnes, i en la descoberta de la diversitat d’espècies marines. Per realitzar les activitats els responsables dels grups han de posar-se en contacte amb el CEM o amb Edulis per obtenir els materials de treball i preparar la visita prèviament. El monitoratge és gratuït.

Activitats al CEM:

  • La platja: un medi fràgil
  • Sitges: més enllà del Modernisme
  • Garraf desconegut 
  • El Garraf: un paisatge insòlit
  • El Foix: mediterrània i castells
  • El port i la llotja

A) La Platja, un medi fràgil:

Itinerari en el que els/les alumnes descobriran les característiques i importància dels sistemes litorals i la pressió que les activitats humanes exerceixen sobre la línia de costa, podent observar alguns dels impactes negatius d’algunes d’aquestes activitats. Aquesta és una activitat molt pràctica en la que els/les alumnes, seguint les explicacions de l’educador, han de realitzar un estudi de l’estat de conservació de la zona fent una detecció de tots aquells elements que causen un impacte en l’espai i de quina manera l’afecten, d’aquesta manera l’activitat és converteix en una experiència més pràctica i dinàmica que implica als participants d’una manera més activa i afavoreix una millor comprensió sobre el tema tractat, a l’hora que ajuda a desenvolupar hàbits i actituds de respecte envers la natura d’una manera més profunda.

img_20180611_111927427

B) Sitges, més enllà del Modernisme:

Itinerari per la vila de Sitges que vol apropar el visitant a la història del poble i la seva transformació al llarg dels anys i dels processos econòmics i socials que ha viscut, a l’hora que vol mostrar com la transformació de la vila ha tingut les seves conseqüències en l’entorn natural que la rodeja i molt especialment en la modificació dels espais litorals i marins que l’envolten.

sitges

C) El Garraf desconegut:

Itinerari de natura que surt des de Sitges i que serveix per donar a conèixer alguns dels espais naturals protegits més interessants i desconeguts d’aquesta zona, tals com les zones dunars i les rieres, i com la presència humana al llarg dels anys ha determinat la seva transformació i conservació.

En aquesta activitat es treballen conceptes com els ecosistemes litorals i les seves característiques, incloent les zones dunars, un dels ecosistemes litorals més amenaçats de les zones costeres catalanes, podent observar i descobrir la flora i fauna típiques que hi habiten, així com també els ecosistemes aquàtics continentals del litoral català i les zones deltaiques.

pleta

D) El Garraf: un paisatge insòlit:

Itinerari entre Sitges i Olèrdola que permet observar com l’ocupació i l’activitat humana ha anat modificant l’entorn i el paisatge i com aquest ha anat canviant al llarg dels anys, de quina manera l’home ha influït en l’evolució dels ecosistemes terrestres fins a conformar-los en l’actualitat, així com quines amenaces pateixen aquests ecosistemes terrestres litorals a dia d’avui.

Per aquesta activitat es requereix autocar.

img487

E) El Foix: mediterrània i castells:

Itinerari al voltant del Pantà del Foix i el curs del riu per tal de conèixer els ecosistemes aquàtics continentals propers al litoral en el qual aprendrem a identificar les diferents espècies que hi habiten, quines son les seves característiques i importància mediambiental, així com el seu valor social i econòmic, tot veient com l’acció de l’home ha influït en aquest ecosistema i ha determinat la seva evolució.

 F) El port i la llotja:

Visitarem el port pesquer de Vilanova i la Geltrú i veurem el funcionament intern de la venda de peix a les llotges de les nostres costes. Estudiarem els tipus d’arts i ormeigs que s’utilitzen a la Mediterrània i l’impacta que tenen sobre el litoral català.

port2