INVAQUA2

La proliferació de les espècies exòtiques invasores (EEI) en els ecosistemes

aquàtics continentals, litorals i marins d’arreu de Catalunya està minvant el seu

estat de conservació i causant efectes rellevants sobre l’economia i la salut

humanes. Les EEI són propagades principalment per l’home i la sensibilització

ambiental és la mesura més eficaç i amb menys cost en la lluita contra les EEI.

L’objectiu principal del present projecte és difondre la problemàtica de les EEI

aquàtiques, mitjançant tallers i itineraris de natura dirigits a sectors diversos de la

societat, i a través de campanyes de divulgació en medis de comunicació i a la

xarxa, que promouran un canvi social d’actituds i de valors envers la conservació

del patrimoni natural, alhora que mitigarà la proliferació d’EEI.

Justificació de l’interès socioambiental del projecte en l’àmbit

 

Durant les darreres dècades, diverses EEI han envaït els ecosistemes aquàtics

d’arreu de Catalunya, causant una degradació dels ecosistemes nadius envaïts

(ex: el lluç de riu i l’extinció dels peixos autòctons), així com efectes directes sobre

l’home, tant a nivell econòmic (ex: el cargol poma i els cultius d’arròs del Delta de

l’Ebre) com sanitari (ex: el mosquit tigre i la transmissió de malalties tropicals).

L’eradicació de les EEI dels ecosistemes aquàtics envaïts és molt dificultosa, en

alguns casos impossible, i la seva gestió i control suposa una despesa econòmica

considerable per les arques públiques dels països desenvolupats d’arreu del món.

Les EEI són propagades principalment per l’home i, per tant, les activitats

d’educació i sensibilització ambiental que proposa el present projecte (tallers i

itineraris de natura amb 4600-5800 persones assistents) i les accions de difusió a

Catalunya, contribuiran a disminuir la introducció i proliferació d’EEI a Catalunya.

 

Actuació 1. Tallers: «Les Espècies exòtiques invasores en els ecosistemes

aquàtics». 200 Tallers EEI: municipis de les províncies de Barcelona, Girona i

Tarragona.

Actuació 2. Itineraris de natura exòtica. 40 Itineraris: municipis i espais naturals

de les províncies de Barcelona, Girona, i Tarragona.

Accions de difusió. (Comunitat Autònoma de Catalunya, medis de comunicació

d’àmbit local, comarcal i autonòmic).

 

S’estima una assistència mitjana de 20-25 persones a cadascun dels 200

Tallers EEI (Actuació 1), amb una assistència total de 4000-5000 persones.

S’estima una assistència mitjana de 15-20 persones a cadascun dels 40

Itineraris de natura exòtica (Actuació 2), amb una assistència total de 600-800

persones.

Per tant, s’estima que el nombre de destinataris/àries total de les activitats del

present projecte serà d’entre 4600 i 5800 persones (Actuacions 1 + 2).

La tipología dels destinataris/àries del present projecte inclou col·lectius socials

molt diversos, tals com alumnes de centres escolar, AMiPAs, Casals d’estiu,

esplais i associacions de gent gran (llars d’avis), d’immigrants, de barris/veïns,

naturalistes-ecologistes, excursions, etc.; i families i públic en general (nens i adults).