Parc del Garraf

La nostra entitat gestiona el Centre d’Informació del Parc del Garraf “Petit Casal de Begues”, així com el suport de la gestió d’usos del Centre d’Informació del Parc del Garraf “La Pleta”