Centre d’Estudis del Mar de Sitges

Centre d´Estudis del Mar de Sitges

(Totes les activitats al CEM són gratuïtes, les realitza la Diputació de Barcelona)

El Centre d’Estudis del Mar de Sitges ofereix programes de descoberta i coneixement del medi litoral adreçats a estudiants de cicle superior de primària. El treball que es desenvolupa al CEM (Centre d’Estudis del Mar) al passeig marítim de Sitges, es basa en l’observació directa i en la participació activa tant, dels educadors com dels alumnes, i en la descoberta de la diversitat d’espècies marines. Per realitzar les activitats els responsables dels grups han de posar-se en contacte amb el CEM o amb Edulis per obtenir els materials de treball i preparar la visita prèviament. El monitoratge és gratuït.

Activitats al CEM: 

  • La vida marina
  • La sorra es mou
  • El port i la llotja

A) La vida marina

Estudi de les diferents comunitats d’organismes del nostre litoral, de la seva importància en el cicle de la vida i de les repercussions de l’activitat humana sobre el mar. Al passeig marítim de Sitges, tot just davant del CEM, farem una introducció al mon animal i vegetal del nostre litoral mediterrani, donant molt d’èmfasi en la relació dels humans amb l’ecosistema marí. Després anirem a la platja, on veurem els organismes marins in situ i agafarem mostres, tant vegetals com animals.

Al laboratori classificarem taxonòmicament les mostres agafades i explicarem la importància de la planta marina Posidonia oceanica. Acabarem amb un audiovisual sobre la contaminació marina i la Posidonia oceànica.

B) La sorra es mou

Parlarem sobre els canvis que produeixen, en la morfologia del litoral, les actuacions humanes (edificacions, regeneració de platges, contaminació…) i de les accions a dur a terme per pal·liar aquests efectes.  Recorrerem algunes de les platges de Sitges per observar la composició de les mateixes i les diferencies entre una platja natural i una artificial. Veurem fotos satèl·lits del litoral de la comarca del Garraf, on observarem l’evolució al llarg dels anys.

C) El port i la llotja 

Visitarem el port pesquer de Vilanova i la Geltrú i veurem el funcionament intern de la venda de peix a les llotges de les nostres costes. Estudiarem els tipus d’arts i ormeigs que s’utilitzen a la Mediterrània i l’impacta que tenen sobre el litoral català.